AKTUALITY

Sociomapujeme u nás ve škole!

Oldřiška Korcová | 3.1.2022 | Metodik prevence, Výchovný poradce

Jsme rádi, že naše škola započala projekt sociomapování již v loňském roce a letos v něm zdárně pokračuje. Jedná se o podpůrný prostředek především pro třídní učitele, který dokáže pomocí jednoduchých otázek, které žáci zodpoví, ukázat vztahové linie třídy a třeba také to, jestli se někdo kolektivu nevzdaluje. Třídní učitel tak může zacílit svou pozornost tam, kde je potřeba.
Ke konci roku 2021 se nám podařilo mapovat celkem již 14 tříd na druhém stupni, celkem 342 žáků. Sociomapování se účastnili i zaměstnanci naší školy a v současné chvíli máme také rozběhnuté projekty ve čtyřech třídách prvního stupně.
Plastická mapa, která je výsledkem projektu, toho umí opravdu hodně. Ukáže vztahy ve třídě, které nyní jsou aktuální, ale odhalí i takové, které by žáci chtěli mít. Zároveň je možné zacílit na frekvenci komunikace, spokojenost i náladu ve třídě. Záleží vždy na zakázce daného třídního učitele.
Odborným garantem je Lukáš Koucký, projekt u nás ve škole zaštiťuje Oldřiška Korcová.
Projekt byl podpořen Libereckým krajem.