AKTUALITY

Společně to zvládneme III i u nás ve škole

Jana Pekařová | 24.2.2022 | Projekty

Naše škola pokračuje s podporou vzdělávání i prostřednictvím „šablon“. V rámci projektu Společně to zvládneme III probíhá tandemová výuka, doučování, ale také například čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce či klub badatelský.

Aktivity jsou podpořeny Evropskou unií – Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky.

Projekt č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020752 Společně to zvládneme III.