AKTUALITY

Oborový den s rastrovacím elektronovým mikroskopem Tescan

Soňa Primásková | 1.8.2022 | Oborové dny

V rámci oborových dnů skupina 9 žáků strávila dva dny na Technické univerzitě v Liberci ( katedra chemie, oddělení BIOINŽENÝRSTVÍ). Zde jsme se měli možnost seznámit se s výzkumem, který na tomto oddělení probíhá. Dozvěděli jsme se jak se vyrábí nanovlákna z polymerů, na co se dají využít, jak probíhá výzkum pro účely medicíny a na jakých přístrojích se nanovlákna zkoumají, jak se dá vyrobit nanovlákno pomocí jednoduchého indukčního generátoru apod. S plným nasazením se nám věnovala paní doc. Eva Kuželová Košťáková a slečna doktorandka Šárka Hauzerová. Naši žáci mohli využít mikroskopy pro výzkum nanovláken ke zkoumání přirodnin. Mohli tvořit vzorky přírodnin, které pak pozorovali na monitoru rastrovacího elektronového mikroskopu Tescan, který zobrazuje úžasné detaily, které nemáme možnost na našich světelných školních mikroskopech vidět. Pozorovali jsme například průduchy na rubu listu pámelníku, pylová zrna z včelích rousků, pírko káněte, svlečku užovky, semínka máku, křídla, oči a ústní ústrojí včely a mouchy, tuhu z tužky, kousek rohu kamzíka, pokožkové buňky z plodu okurky, korunní lístek růže apod. Na závěr si každý žák utvořil malý test ze svých snímků pro spolužáky ve škole, které jsme na závěr oborových dnů několika třídám měli možnost předložit. Žáci si také připravili krátký kahoot test pro spolužáky, kde využili všechny své znalosti o mikroskopu Tescan a použili i své snímky z tohoto mikroskopu. Všichni jsme si zkoumání na katedře chemie užili a těšíme se na další oborové dny, až zase obnovíme naší spolupráci s výzkumným týmem na TU v Liberci.

Děkujeme a těšíme se na další oborové dny.

Tescan – prezentace