AKTUALITY

Písmo a oborové dny

Růžena Fialová | 8.8.2022 | Oborové dny

V oborových dnech, které se zabývaly písmem, jsme navštívili Muzeum Českého ráje v Turnově, kde nám pan Marek pověděl něco o paleografii neboli vývoji písma, a to převážně na území v okolí Turnova. Poté jsme měli za úkol přiřadit ručně psané texty k historickým událostem na fotografiích.

V praktické části jsme se snažili napsat své křestní jméno čtyřmi způsoby, seznámili jsme se v pracovních listech s technikou kaligrafie, na který jsme dostali brush pen a kaligrafický fix. V závěru oborových dnů jsme si vyráběli přání, motivační kartičky a vizitky. Byla to pro nás relaxace a odreagování od shonu v závěru školního roku a odměnou nám za naši píli byl sladký nanuk.