AKTUALITY

Lovy beze zbraní

Petra Jágrová | 14.11.2022 | 7. A, Přírodopis

Během jarních oborových dnů se tehdy 6. A pustila do náročného úkolu: Prozkoumat okolí školy a zjistit, jaké druhy hmyzu zde žijí. Ze všech se v okamžiku stali nadšení a úspěšní lovci hmyzu – opět nás překvapila i potěšila zároveň velká druhová rozmanitost i početnost zástupců této skupiny živočichů! Ve škole jsme pokračovali: Pod mikroskopem jsme si prohlédli drobné živočichy zblízka a opravdu podrobně prozkoumali jejich části těl. Opět jsme byli nadšeni i překvapeni velkou různorodostí.

Na závěr jsme vytvořili knihu hmyzu, která zachycuje co možná nejvíce řádů hmyzu, se kterým jsme se setkali v přírodě i doma.