AKTUALITY

Nikdy nejsi sám…

Soňa Primásková | 16.11.2022 | 7. B, 7. C, Přírodopis

Nikdy nejsi sám“ aneb o mikroflóře lidského těla – tak zněl projektový den, který absolvovali naši žáci 7.B a 7.C na Střední zdravotnické škole v Turnově. Dětem se věnovaly zkušené lektorky ( M. Bímová a Z. Škodová) , které si rozdělily děti do dvou skupin. Jedna skupina pracovala v laboratoři, kde děti pracovaly s mikroskopy, a druhá skupina byla v odborné učebně. Děti si zopakovaly organismy, které představují  nebezpečí pro lidské zdraví, a  zároveň si připomněli důležitost hygieny pro prevenci. Děti si na závěr zkontrolovaly dobře umyté ruce pod UV lampou.