AKTUALITY

OP JAK – Společně to zvládneme

Jana Pekařová | 7.11.2023 | Projekty

Naše škola realizuje projekt OP JAK „Společně to zvládneme“.

Operační program Jan Amos Komenský – Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Projekt „Společně to zvládneme“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0007476

Realizace: 1. 7. 2023 – 31. 8. 2025

Cílem projektu je rozvoj školy prostřednictvím následujících témat:
    osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
    personální podpora – školní psycholog, školní asistent, speciální pedagog, sociální pedagog
    inovativní vzdělávání žáků
    odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání