AKTUALITY

SOUBOJ ČTENÁŘŮ – dvanáctí z osmdesáti škol

Lenka Konopková | 20.4.2016 | 6. A, 6. B, Český jazyk

Společnost Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou, zaměřenou na podporu četby knih, každoročně vyhlašuje soutěž Souboj čtenářů pro 6. ročníky základních škol a příslušné ročníky gymnázií. Do této soutěže jsme se letos s našimi žáky přihlásili.

Soutěž předpokládala nákup 5ti titulů knih po 5ti kusech s nimiž pracovalo 5 pětičlenných skupinek.

Každá skupina přečetla jeden titul a diskutovala o přečteném a za pomoci učitele si pořizovala co nejpodrobnější výpisky z přečteného.

Tituly k četbě byly opravdu zdařile vybrané, čtenáře bezesporu zaujaly. Žáci mě mile překvapili svým nadšením, zaujetím pro věc i zodpovědností, s jakou přistupovali k soutěži.

Příprava i napětí vyvrcholilo 11.dubna v 10hodin, kdy jsme spolu s dalšími 80ti! školami z celé republiky on line vyplňovali dotazník se zadanými otázkami. Ty jsou k nahlédnutí spolu s odpověďmi na stránkách kampaně www.rostemesknihou.cz .

Žáci opravdu odpovídali pohotově a připraveně, pouze rok nakladatelství jednoho titulu nevěděli, jinak jsem odpovědi považovala za správné. Nakonec se ukázalo, že další školy možná odpovídaly ještě podrobněji či přesněji.

Nicméně dvanácté místo mezi osmdesáti považujeme za úspěch. Ačkoli jsme nepostoupili mezi pět nejlepších, kteří se utkají ještě jednou ve finále na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy v Praze, těšíme se, že si alespoň na půdě školy ještě jednou zkusíme odpovědět na otázky finalistů.

A příští rok se těšíme třeba opět na úspěchy našich budoucích šesťáků.