AKTUALITY

Harmonizační dny 6.C

Lenka Konopková | 7.9.2016 | 6. C

V pondělí a v úterý na začátku září strávili žáci 6. C seznamováním, hrami, výlety a společnými zážitky.

V pondělí šesťáky přepadli tři zákeřňáci, kteří je dovedli do parku. Žáci museli jít poslepu a plnit různé úkoly. Po společném představování se všichni vypravili do Dolánek. Dílčí cíl byl Dům přírody. Po cestě testovali svoji spolupráci, trpělivost, navzájem se seznamovali a prostřednictvím jedné z her poznali lépe i své budoucí učitele…na zpáteční cestě v týmech trénovali svou paměť – překreslovali obrázek a vymýšleli řešení příběhu.

V úterý se třída vydala vlakem do Sedmihorek. Počasí přálo, proto si den všichni užili. U Hrubé Skály vytvořili ve skupinách lesní skřítky, zahráli si s nimi divadlo, při  strategické hře se žáci i unavili. Cestou zpět přes nádherné výhledy z Hlavatice jsme se všichni vrátili do Turnova.

Dny se vydařily, do aktivit se nadšeně zapojili všichni. Někteří ustáli poprvé i 12 km pěšky! 😀  Jediné, na čem musíme zapracovat, je vzájemné naslouchání a respektování pravidel a pokynů učitelů.

Celá třída se těší na další společné zážitky!