AKTUALITY

Vůdce nebo diktátor?

Lenka Konopková | 5.10.2017 | 7. C, Přírodopis

Vůdce nebo diktátor, tak se jmenoval program pro 7.c v liberecké zoo. Díky paní zoopedagožce Zuzce jsme si například připomněli kdo jsou mimochodníci, kolik žaludků má velbloud a žirafa, že se sloni dožívají cca 55 let a že žádné dvě zebry nemají stejné pruhy, mládě si maminku po porodu musí „nakoukat“, aby ji poté ve stádu rozlišilo. Mezi zvířaty se stejně jako u nás setkáme se vztahy, s respektem, ale i s agresí podnícenou potřebou získat kořist, uživit se. Ovšem vlastnosti jako tolerance – přijetí druhého v jeho odlišnosti ale také krutost – zlé jednání pouze pro pobavení, pomstu – to je vlastní pouze lidem. Program byl pro žáky přínosným opakováním, téma zpracovali i ve výtvarné výchově.