AKTUALITY

Jedeme v tandemu!

Lenka Konopková | 21.1.2018 | 7. C, Český jazyk

V rámci „šablon“ jsme rozjeli tandemovou výuku. První dvouhodinový blok češtiny hodnotíme jako přínosný. Žáci se v rámci motivačního kruhu seznámili s tématem, kterým byl „čaj“. Poté se rozdělili do tvůrčích skupin, kdy polovina zpracovávala téma stylisticky a druhá část se s ním popasovala v rámci učiva mluvnice. Následně si zadání prací vyměnili. Na závěr jsme společně formou sebehodnocení i zpětné vazby tuto formu výuky a práci ve skupinách zhodnotili. Odměnou nám všem byla ochutnávka různých druhů čajů.
V sebehodnocení zaznělo:
Líbila se nám jiná forma výuky, jak jsme si pomáhali, jak jsme si museli věty poskládat a každý přišel s něčím jiným, bavil mě psát pracovní postup přípravy čaje…
Pro příští výuku bych doporučil, abychom víc spolupracovali, víc se soustředili na práci, víc si pomáhali…