AKTUALITY

Beseda s bývalými učitelkami naší školy

Lenka Konopková | 22.4.2018 | 8. A, Český jazyk

Ve čtvrtek besedovala 8.A s našimi dřívějšími kantorkami paní Jitkou Kadrnoškovou a paní Dagmar Cuchou. Obě dámy vzpomínaly, jak se učilo dříve, a odpovídaly ochotně na dotazy žáků. Dozvěděli jsme se tak, co obě kantorky přivedlo k jejich profesi, jako jinou by si případně zvolily, jak užily svou aprobaci i v běžném životě, s čím se dříve potýkaly. Paní učitelky nejvíce ocenily, jaké máme dnes vybavení školy, samy ještě chodily s žáky do jídelny a tělocvičny mimo budovu školy, a také menší množství žáků ve třídách. Paní Kadrnošková prý jednou měla v 5.třídě i 50 žáků, ale sama říká, že byli mnohem uctivější než děti dnes, tak to bylo možné zvládnout. Celý rozhovor si budete moci přečíst ve školním časopise, který vyjde k oslavám výročí založení školy.