AKTUALITY

Oborové dny v barvách

Lenka Konopková | 3.1.2019 | Oborové dny

Před vánočními prázdninami jsme si znovu užili oborové dny. První den jsme si v našich Barvách pro krásu každý podle svého vyladění vymalovali harmonizující mandalu. Poté jsme si v kroužku vytvořili jakousi galerii a sdíleli jaké barvy u koho v mandale převládají, co si o nich pamatujeme, co mohou znamenat a vzájemně jsme si vyhledávali mandaly, které krom té naší na nás působí, zaujaly nás.
V další části jsme se pak rozdělili do dvojic a dohodli se na tom, jakou část našeho „barevného vidění“ bude kdo zítra prezentovat ostatním. Společně jsme si pak v prezentacích pomáhali, doplňovali je a prošli si je navzájem.
Ve čtvrtek jsme si pak vzájemně odprezentovali své obory s dalšími dvěma a v závěru jsme naše setkávání zhodnotili.
V závěrečné zpětné vazbě zaznělo např. “ Jsem ráda, že jsem se zase dozvěděla něco nového, třeba jak si vymalovat pokoj.“
 “ Mně se líbila beseda s paní vizážistkou, jak nám radila, jak sladit líčení očí s jejich barvou.“
 „Mně se líbila naše prezentace, že jsme ji neměli na počítači, ale skutečnou. Protože jsme si znovu zopakovali vše, co jsme tu dělali. A i ti, kteří k nám přišli, se mohli  od každého něco dozvědět.“ 
„Mně se líbilo, jak se nás při prezentaci příchozí ptali na to, co jsme se ptali my tady a my už jim uměli odpovědět. Třeba jsme se dozvěděli jak mají vymalovanou doma kuchyni a my jim mohli říct, jestli ta barva je vhodná.“ 
„Mně se líbilo, jak jsme společně hledali, kdo je jaký barevný typ a mohli jsme ty, co přišli k nám, zapojit.“
„My jsme měli ten Goethův kruh a byli jsme rádi, že ti, co přišli, taky bavilo zjišťovat podle narození, která je jejich barva a jaké vlastnosti podle ní mají. Dokonce si to někteří i sami překládali z angličtiny, i když jsme jim pak poradili. „
 
Zuzana Havrdová, Lenka Konopková