AKTUALITY

Chystáme se na majáles

Lenka Konopková | 4.5.2019 | 8. C, Výchova k občanství

Školní  parlament požádal žáky, aby v rámci výtvarné výchovy zkusili vymyslet či najít dnes aktuální výzvy na poutače, s nimiž by se letos zapojili do majálesového průvodu. 8.c se ztotožnila s těmito. Kéž by oslovila nejen je…