AKTUALITY

Dny dětského čtení i u nás ve škole

Lenka Konopková | 9.5.2019 | Český jazyk, Soutěže

PROJEKT DNY DĚTSKÉHO ČTENÍ JE SOUČÁSTÍ CELOEVROPSKÉ KAMPANĚ EUROPE READS!

Web Rosteme s knihou se zapojil do celosvětové kampaně Evropa čte.

I my jsme se k této výzvě přidali. Projekt začal 23. 4. Světovým dnem knihy a končí 9. 5., kdy začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy v Praze. V naší škole se zapojilo 150 žáků se třemi učitelkami češtiny a dvěma asistentkami. Svými aktivitami jsme propojili druhý stupeň s prvním.

 Výzvu k vzájemnému představení a předčítání z oblíbených knih, či současných knižních novinek přijalo také dalších 17 učitelů, kteří si vzájemným sdílením zpestřili jedno odpoledne.

Forma vzájemného čtení měla krom této kantorské i další podoby.

 Žáci 9.B představili své oblíbené tituly žákům 5.B. Předčítali jim ve skupinách ze „své“ knihy a následně pro ně měli přichystané rozmanité úkoly a aktivity vztahující se k přečtenému. Více jak třetina páťáků v závěrečném hodnocení prohlásila, že by si představenou knihu ráda přečetla.

 Žáci 9.A si pro žáky 5.A připravili doplnění k probíranému tématu Pohádky. Připomněli si její hlavní znaky, rozdělení pohádek, autory pohádek a poté každá skupina svým svěřencům předčítala jinou pohádku Františka Nepila. Následovaly aktivity vztahující se k četbě, soutěže, malování, někteří měli přichystané i pracovní listy. Totéž pak druhý den uplatnili deváťáci v četbě žákům 6.A, kteří toto téma také nyní probírají.

Mladší žáci předčítaný text mohli sledovat v kopii před sebou.

 Žáci 7.C pak tuto výzvu naplnili v postupném čtení ukázek s připravenými úkoly z knihy Písečníci a bludný asteroid. Ve čtyřčlenných skupinách se vystřídali v roli předčítače, zapisovatele, mluvčího a časoměřiče. Procvičili si tak posloupnost textu, domýšlení příběhu, porozumění textu. S autorem knihy Václavem Dvořákem máme následně domluvenou besedu přímo ve škole.

 V 8.C, 9.A i 9.B předčítá vyučující už druhý měsíc žákům z knihy L. Lowryové, Dárce. Následuje vždy interpretace textu, spolu s diskusí o aktuálním přesahu čteného.

 Další kolegyně češtinářka, v současnosti na mateřské dovolené, nás podpořila originálním dárkem ke Světovému dni knihy. Zaslala nám odkaz na seznam knih a motivačních karet, které mohou být inspirací do výuky,  které ráda zapůjčí. Rádi se o něj podělíme.