AKTUALITY

Mediální výchova při sdílené výuce

Lenka Konopková | 28.5.2019 | 6. A, 9. A, Český jazyk

V rámci českého jazyka v 6.a a 9.a jsme se pokusili s žáky o výuku trochu jinak.

Vytvořili jsme smíšené skupiny z obou ročníků a využili materiály Člověka v tísni k mediální gramotnosti z projektu Jeden svět na školách.

V devíti pracovních skupinách se žáci seznámili s daným tématem prostřednictvím posteru, materiálů k němu i našich pracovních listů.

V další hodině si navzájem jednotlivá témata představili a podělili se o zjištěné poznatky. Nyní už tedy ví, jak si ověřit autenticitu obrázků či fotografií na internetu, jakou moc má titulek, jak jednotlivá zpravodajství volí svá témata, jak funguje propaganda, reklama, kdo je troll a jaké má dopady, proč se na internetu chováme hůř než v reálném prostředí, kdo stojí za různými zprávami, jak odhalit pravou identitu pisatele a řadu dalších manipulací s námi a zavádějících, nepravdivých tvrzení.

Výuku žáci hodnotili jako přínosnou a zábavnou, znovu jsme si ověřili, že věkově různorodé sdílení poznatků může být pro obě strany obohacením.

Lenka Konopková, Lucie Zoulová