AKTUALITY

Proč je potřebné míti kronikáře?

Lenka Konopková | 8.6.2019 | 9. A, 9. B, Český jazyk, Dějepis

Tak by se mohla nazvat beseda s paní Mgr. Alžbětou Kulíškovou, vedoucí oddělení  historických sbírek  Muzea Českého ráje v Turnově, která je současně kronikářkou města Turnov. Paní Kulíšková nám velice poutavě a fundovaně vysvětlila důležitost vedení obecních kronik pro poznání a porozumění tomu, v čem žijeme nyní. Seznámila žáky obou 9. ročníků s náležitostmi vedení kronik, které jsou obce povinny vést ze zákona, hovořila i o jejich písemném záznamu a vedení fotodokumentace. Mohli jsme si zkusit přečíst část kroniky z Dlaskova statku psané ještě kurentem, uvědomit si výhody současného vedení kronik v elektronické podobě, která usnadňuje vyhledávání faktů, umožňuje jejich následné vytištění a tedy pořízení více kopií. Paní kronikářka zmínila i perličky z historie našeho města. Děkujeme jí za její čas a přínosné, milé setkání.