AKTUALITY

8. C a závěr školního roku podruhé…

Lenka Konopková | 18.7.2019 | 8. C

Po pondělní túrce někteří z nás v úterý odpadli. Ke své škodě, neb tento výlet byl plný překvapení a romantiky:)Nejprve jsme se jali hledat tajemné symboly potřebné k nalezení pokladu hraběnky Eleonory v zřícenině hradu, později přestavěného na zámek. To nás dosti zaměstnalo, neb některé byly opravdu skryté znamenitě. Poté jsme vylezli na zbytky věže hradu a kochali se výhledy po okolí, nasvačili se a sestoupili zpět k infocentru. Tady jsme si po správném odhalení číselného kódu k trezoru mohli z jeho útrob vybrat něco na památku. Následoval výklad s poutavou projekcí o historii zříceniny, prohlídka malé expozice obrazů, nálezů i modelu zámku, který byl zhotoven podle různých archiválií a jehož podoba se nikde nezachovala.
Po osvěžení nanuky jsme se vydali do nedalekého Hrnčířského dvora. Ten je opravdu oázou klidu a zeleně, ideální pro spočinutí a relaxaci při kávě. Krásné prostředí dotváří všudypřítomná keramika z místní dílny majitelů, umístěná nejen v malém krámku ale především v prostorách zahrady, altánů… Zde jsme se kochali, povídali a užívali ticha i jeden druhého.
Středu, s teplotami blížící se čtyřicítce,  jsme po nezbytných třídnických pracích strávili u vody v aquacentru v Maškově zahradě. Kéž si užijeme všichni prázdniny, odpočineme si a natěšení se rádi opět setkáme v září.