Aktuality

Rozvoj čtenářské gramotnosti s Klárou Smolíkovou

11. září 2019 | Lenka Konopková |

V pondělí 9. září jsme z iniciativy MAPu a ve spolupráci s turnovskou knihovnou hostili v našem školním klubu spisovatelku, jejíž knihy zde také najdeme. Klára Smolíková, je nejen autorka knih pro děti a mládež, ale především metodička, která se věnuje cíleně aktivitám podporujícím rozvíjení čtenářské gramotnosti. Pro početnou skupinu přítomných učitelů, od mateřských škol po učitele druhého stupně, se stala zdrojem inspirace a nového elánu do činností, kterými se snažíme i my podpořit vztah ke knihám a  četbě u našich svěřenců. Za to jí patří dík.
L. Konopková, I. Procházková a Š. Sedláčková