AKTUALITY

Deváťáci na Úřadu práce v Semilech

Lenka Konopková | 14.9.2019 | 9. A, 9. B, 9. C, Výchovný poradce

Doba rozhodování o volbě budoucí profese se pro naše žáky devátých ročníků stává stále aktuálnější. Rádi tedy přivítali program, který nabízí Úřad práce v Semilech. Ten jim pomáhá zorientovat se v nabízených oborech v našem regionu, seznamuje se zájmem o konkrétní školy, na nichž mnohde již poptávka o dost převyšuje nabídku volných studijních míst. Dále mohli zvážit i budoucí uplatnění konkrétních oborů na trhu práce. Žáky program zaujal, mnohé inspiroval k bližšímu seznámení s obory, o kterých dosud neuvažovali. Cenili si profesionálního, vstřícného přístupu a času, který jim pracovníci úřadu věnovali…