AKTUALITY

Vzájemné učení 7A a 9C

Lenka Konopková | 7.10.2019 | 7. A, 9. C, Český jazyk

Opět jsme s kolegyní Lucií Zoulovou využily metodu vzájemného učení. Žáci 9. C a 7. A se setkali ve smíšených skupinkách nad určováním větných členů. Měli připravené pracovní listy a hravou formou si vzájemně upevňovali probrané učivo. Deváťáci se své role „starších“ povětšinou zhostili zodpovědně, nicméně nebylo ojedinělé, že žáci sedmičky přispěli rovnocenným dílem. Jak v  hledání skrytých slov, tak při správném určení  a záznamu větných členů.