AKTUALITY

Kurz RWCT u nás ve škole

Lenka Konopková | 17.10.2019 | Český jazyk

Ve spolupráci s MAP Turnovsko se na naší škole schází každý měsíc skupina dvaceti učitelů s lektory z liberecké základní školy, aby se vzdělávala v metodách kritického myšlení. Setkání jsou velice dynamická,  všechny výukové metody si účastníci sami prakticky vyzkouší a velmi cenná je především následná reflexe. Sdílení nápadů, kde se dané metody dají využít, jaké jsou jejich rizika a přednosti, to je to, co na většině metodik vysokých škol dodnes chybí a v praxi pak přináší největší úskalí. Děkujeme všem, kteří nám na této cestě zatraktivnění výuky a podpoření čtenářských i dalších gramotností pomáhají. Sklízíme první ovoce ve výuce a to je tou nejlepší motivací k pokračování.