AKTUALITY

Obraz země v Evropě

Ivana Procházková | 21.10.2019 | 9. B, Výtvarná výchova

Vybrat si jednu z evropských zemí, zamyslet se nad tím, co je pro ni typické, a libovolnou technikou ji znázornit na čtvrtku… to bylo zadání výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Eurocentrum Liberec pro žáky a studenty Libereckého kraje. Nám se téma líbilo, a tak jsme se při výtvarné výchově pustili do tvoření. Některé obrázky jsme odeslali do Liberce a teď se těšíme z 2. místa Štěpánky Míškové z 9.B.