AKTUALITY

Radost z výuky v 5A

Lenka Konopková | 18.11.2019 | 5. A, Český jazyk

Ač je v této třídě 30 žáků, je radost s nimi pracovat. Tito páťáci jsou zvídaví, schopni vyjádřit a obhájit svůj názor, spolupracující, přináší vlastní nápady.

 Je zjevné vedení předchozí paní učitelky Žáčkové, děti znají moderní metody výuky, metody kritického myšlení. Máme na co navazovat. Velkou pomocí je i uspořádání třídy do tzv. „hnízd“, které spolupráci a příjemnou atmosféru sdílení podporuje. Jsme vděčni i za přítomnost paní asistentky Novotné, která děti zná z předchozích ročníků.

Tři hodiny ze sedmi v češtině pracuji s kolegyní O. Korcovou. Můžeme si žáky rozdělit, ale především v tandemu sdílíme radost z jejich nápadů a přístupu. Mnohdy naše podněty rozvinou tak, že žasneme a těší nás jejich originalita. 

Pro ilustraci dva příběhy z praxe. Žáci dostali „kouzelnou větu“ : V láhvi vína viděl Péťa svůj odraz. Měli určit slovní druhy a odhalit, čím je věta zajímavá. Nápady jen sršely a skutečnost, že obsahuje podstatná jména všech rodů, objevili záhy. Změnou jedné hlásky měli pak změnit rod jednoho z nich.

Marek Hanzl však také přispěl tím, že v číslech slovních druhů našel matematickou posloupnost, o které jsem neměla tušení, natož abych ji tam jako omezená češtinářka záměrně vložila☺

Jindy při popisu hračky jsme genderově vyváženě užily s kolegyní hraček svých dětí. Perlu závěrem tentokrát přinesl Tom Černý. Pravil, že výběr byl ale jistě daný i tím, že se hračkám obě podobáme. Vzhledem k tomu, že moje panenka byla čůracím chlapečkem se vším všudy a kolegyně donesla požárnické auto, poněkud jsme znejistěly☺ Nicméně všímavý Tom odhalil podobné oči a barvu oblečení včetně náhrdelníku a nášivky u mého „mimina“ a u kolegyně nápadnou podobnost kol auta s jejími hodinkami a barvu požárního žebříku viděl v jejích vlasech.

Je zřejmé, že učení a inspirace je vzájemná a užijeme si i plno legrace. To dokládají i fotografie z výuky.