AKTUALITY

Vzájemné učení 9C a 6C

Lenka Konopková | 12.2.2020 | 6. C, 9. C, Český jazyk

Žáci deváté třídy se ujali role průvodců šesťáků při aktivitách věnovaných přídavným jménům v rámci projektu Kočka. Vybrali ty, které je samotné zaujaly nejvíce, a bylo zřejmé, že se „trefili“. Šesťáci všechny aktivity dělali s chutí a dobrými výsledky. Zvlášť si cením přístupu starších k mladším i toho, že respektovali některé jejich zvláštní potřeby. Přidanou hodnotou pak může být posílení vzájemných vztahů a ohleduplnosti.