AKTUALITY

Naši žáci píší seniorům do Pohody

Lenka Konopková | 7.5.2020 | Český jazyk

V rámci českého jazyka a výchovy k občanství se žáci 5.a, 8.c a 9.c dobrovolně zapojili do korespondence seniorům. Vybrali jsme si turnovský Domov důchodců Pohoda.

Díky vstřícnosti sociální pracovnice paní Bc. Lenky Chlumské naše dopisy putovaly k těm správným adresátům. Děkuji tímto všem, kteří se zapojili a věřím, že i ty, kteří nedostali zpětnou vazbu v podobě osobní odpovědi, potěší zpětná vazba a poděkování paní Chlumské.

Všem Vaše dopisy udělaly  radost. S jednou paní jsme se pozastavily nad zájmem jedné ze žákyň, kterým je „hobbyhorsing“. Překvapilo nás, že je to sport. Takže to bylo přínosem i pro mě …