AKTUALITY

Žáci navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci

Lenka Konopková | 19.9.2020 | 9. C, Český jazyk

V úterý jsme se vydali do krajské knihovny. Nejprve nás paní Vojáčková seznámila s historií, organizací a chodem této instituce. Poté jsme si dle jejích instrukcí mohli sami vyhledat knihu, která nás zajímala jak v knihovně všeobecné, tak v dětském oddělení. Seznámila nás i s oddělením hudebním, kde si krom CD, DVD můžeme půjčit i různé deskové a jiné hry. Ve druhé části jsme si pak pro nás připravila čtenářskou lekci. Žáci byli vtaženi do významu titulu knihy, propojili své zkušenosti s možným obsahem knihy, ve dvojicích i skupinách pracovali s různými ukázkami a nakonec se dané situace snažili převyprávět očima jiné postavy. Program se nám velice líbil a věříme, že některé prvky využijeme také v našich hodinách literatury.