AKTUALITY

Čtení pomáhá i v adventním čase!

Lenka Konopková | 9.12.2020 | 6. A, 6. B, 6. C, 6. D, 9. C, Český jazyk

Adventní doba zvlášť vyzývá k vzájemné pozornosti a pomoci těm, co to nejvíce potřebují.

Letos jsme se se žáky z šestých ročníků a s žáky 9C připojili k projektu Čtení pomáhá. V rámci češtiny jsme si přečetli motivačně knihu J. Giona Muž, který sázel stromy. Ta vypráví o tom, jak i jeden prostý člověk může významně změnit životy jiných lidí k dobrému. Po přečtení a po správném zodpovězení 4 otázek ke knize jsme mohli přispět částkou 50 Kč na námi vybranou charitu. Mnozí z nás si pak vybrali další knihu, kterou četli, a přispěli mnohem vyšší částkou. Nejvíce zapojenou třídou byla 6. A se 17 žáky.  Úctyhodné je zapojení Ondry Fraňka z 6C, který vyplnil správně otázky k 11 knihám. Dvě z nich četl sám, s ostatními mu pomohli rodiče, které pro tuto iniciativu získal, a společně tak přispěli 550 Kč.