AKTUALITY

Seminárky v šestkách…

Lenka Konopková | 10.6.2021 | 6. A, 6. B, 6. C, Český jazyk

Že to zní nadneseně a nepatřičně – už v šesté třídě psát seminární práce? Ale kdeže…podívejte se na jen zlomek z prací našich žáků. Pomineme-li místy pravopis, opravdu si se zadáním poradili všichni skvěle. Porozumění textu je základem vzdělávání, pracujeme na něm v dílnách čtení, v rámci projektu Zkoumavého čtení v odborných předmětech, v mezipředmětových vztazích. Staré řecké báje nabízí propojení mezi češtinou, literaturou, dějepisem i výtvarnou výchovou. Práce žáků jsou pak potěšením pro všechny zúčastněné.