AKTUALITY

Za pověstmi do knihovny

Lenka Konopková | 20.9.2021 | 7. A, Český jazyk

Sedmáci se vydali do městské knihovny na dílnu čtení věnovanou pověstem. Nejprve se seznámili se třemi různými zpracováními známých národních pověstí. Autorem byl jednak klasik Alois Jirásek, poté Jana Eislerová a nakonec komiksové ztvárnění Obrázků z českých dějin a pověstí. Žáci měli ve skupinách zjistit tři základní odlišnosti v jejich zpracování. Velmi dobře poznali, že se liší rozsahem, jazykem i funkcí obrázků, v komiksu nejsou jen ilustrační, ale posunují děj. Jako bonus si pak měli vybrat komiksový panel či stránku, která odpovídá jejich pověsti z Oprásků sčeski histrje. Měli také usoudit jaký cíl tohoto zpracování. Jejich domněnka, že mají čtenáře zřejmě pobavit, se prý u nich minula účinkem. V další části jsme se věnovali pověstem regionálním, které žáci zpracovávali formou komiksu. Čas nás bohužel tlačil, proto v závěrečné prezentační galerii mnohé komiksy nebyly úplné a k finálnímu zpracování se žáci ještě vrátili ve škole. Moc děkujeme paní knihovnici za skvělou přípravu dílny a těšíme se opět na setkání.