AKTUALITY

„Oceňujeme možnost zkusit učit v tandemu a zažít dílny čtení,“ říkají praktikantky…

Lenka Konopková | 10.10.2021 | Rozhovory

DALŠÍ ZE SÉRIE ROZHOVORŮ – TENTOKRÁT S PRAKTIKANTKAMI Z TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI. PTALA SE LENKA KONOPKOVÁ.

V září jsme na tři týdny přivítaly s kolegyní studentky posledního ročníku magisterského studia učitelství. Provázení a sdílení s praktikantkami je vždy obohacující oboustranně. Požádala jsem je tedy v poslední den jejich praxe o krátkou reflexi. Dotazovala jsem se každé samostatně.

Můžete se krátce představit?

KP Jmenuji se Karolína Pichrtová, je mi 23 let a jsem v posledním ročníku navazujícího magisterského studia oboru český jazyk a anglický jazyk pro druhý stupeň ZŠ a třetí stupeň, tedy střední školy. Určitě už vím, že učit chci na škole základní.

DS Jmenuji se Daniela Schmidtová, je mi 26let a bydlím v Českém Dubu. Studuji PedF TUL, obor český jazyk a základy společenských věd pro druhý a třetí stupeň kombinovaného studia. To znamená, že docházím prezenčně na výuku pouze některé pátky a soboty, protože mám doma šestiměsíční dceru Viktorku.

Proč jste si vybraly právě pedagogickou fakultu v Liberci?

KP Vždy jsem chtěla být učitelkou. Máme to v rodině, kantorky jsou i moje babička a maminka. Také mladší sestra studuje učitelství, ve stejném oboru jako mamka s babičkou, tedy češtinu a němčinu. Bydlíme v Lažanech, tak v Liberci je to nejbližší univerzita.

DS Vystudovala jsem střední školu umělecko – řemeslnou a oděvní a poté pokračovala v neučitelském oboru filologie, tedy českém jazyku a literatuře se zaměřením na žurnalistiku. Po ukončení bakalářského studia jsem sehnala práci v marketingu, kde jsem ale později kvůli koronaviru skončila. V té době vyhlásili na TUL 2. kolo navazujícího magisterského studia v kombinované formě, které mě zaujalo, tak jsem to zkusila. Z učitelství jsem měla vždycky spíše obavy, ale čím víc času trávím s žáky, tím víc mám pocit, že tato práce má smysl, i když je jedna z nejnáročnějších.

Co je pro vás jako začínající učitelky obtížné?

KP Určitě dodržet časový plán hodiny, abych stihla, to co chci. Necítím se ani dost připravená z fakulty na řešení konkrétních kázeňských situací. V tom je praxe nedocenitelná.

DS Odhadnout míru informací, které jsou nezbytné. Když vedu diskuse v hodinách občanské výchovy, peru se s tím, jak to kočírovat, aby se žáci příliš nerozdováděli a mělo to pro ně nějaký přínos. Není v moci fakulty nás na konkrétní situace připravit. V tom je praxe nezastupitelná a bylo by třeba ji mít častěji.

Jak zvládáte práci s hlasem?

KP Běžně mluvím tiše, ale ve třídě se snažím, aby mě žáci slyšeli.

DS Já mluvím celkem nahlas i normálně, takže nemám problém s tím, aby mě žáci slyšeli. Když je to potřeba, nebojím se zvýšit hlas ještě o trochu víc, ale nedělám to ráda.

Jak se cítíte didakticky připravené z fakulty?

KP Máme teď novou metodičku, která nás seznamuje s moderními výukovými metodami nejen v češtině a boří klasicky postavenou výuku, ale zažít si metody z pozice učitele v praxi je nenahraditelné. V metodice angličtiny jsem si jistější, protože tam je metodika napřed a už jsem si ji sama zažila jako žák a student.

DS Základy z fakulty tam určitě položené jsou, ale vždy je potřeba si to zažít a vyzkoušet v praxi. Každá třída navíc na stejné aktivity reaguje jinak. Na katedře češtiny nás naše metodička vede k využívání inovativních metod, zatímco v základech společenských věd na ně takový důraz kladený není, i když každý kreativní nápad je vítaný.

Je něco, čím tě praxe na naší škole překvapila?

KP Určitě mě překvapilo, že ty nové metody, s nimiž jsem se seznámila na fakultě, ve třídě opravdu fungují. Vnímám přátelský přístup k žákům. Už první týden jsem se cítila velice nabitá inspirativní výukou. Oceňuji také možnost zkusit si učit v tandemu a zažít dílny čtení a psaní v reálu. Co mě zaskočilo je, že tu nezvoní, na to je třeba si zvyknout.

DS Věděla jsem, že tu máte čtyři třídy v ročníku, ale překvapilo mě, že jsou tak početné, bezmála třicet žáků. Mile mě překvapila úžasná spolupráce mezi učiteli, že se vzájemně podporujete i napříč obory. V češtině si cením možnosti zažít dílny čtení i psaní a určitě tandemovou výuku. Myslím, že se i díky ní jako sbor dobře znáte a máte vhled do toho, co učí kolega. Překvapilo mě také, že tu nezvoní, což klade větší nárok na hlídání času u žáků i učitelů. Pro mě je to spíš nezvyk, který má to svá pozitiva.

Co byste naopak navrhly ke zlepšení?

KP Tohle je pro mě zatím nejlepší škola, na které jsem měla praxi. Opravdu mě nic nenapadá.

DS U občanské výchovy mě mrzí, že ji převážně učí neaprobovaní učitelé. Myslím, že je to zrovna předmět, který nabízí široké využití v reálném životě. Je mi jasné, že podpora vztahů ve třídě a komunikace do tohoto předmětu také patří, ale tomu bych dala zvláštní hodinu a nebrala čas z občanské výchovy. Vadí mi, že se tento předmět nejen u vás upozaďuje a bere se mu důležitost, která pak žákům v praxi může chybět.

Je něco, co byste sami chtěly dodat, na co jsem se nezeptala?

KP Určitě bych chtěla poděkovat p. uč. Šárce Sedláčkové, která byla opravdu skvělou průvodkyní mou praxí. Kdybych ji měla jako žákyně na češtinu, určitě bych tento předmět měla ještě raději, než už mám. Poděkování patří i kolegyním z kabinetu, které mě také moc hezky přijaly. Celou praxi jsem si moc užila.

DS Jako praktikantka jsem se tu cítila velmi příjemně a vítaná. Dostalo se mi všestranné pomoci, velké inspirace a cenné zpětné vazby. Především děkuji tobě, že sis mě vzala pod křídla. Zažila jsem díky tomu inspirativní, ale i zábavné chvíle, ať už v hodinách s žáky, tak o přestávce nad kávou a žákovskými pracemi. Musím se přiznat, že i během mé krátké praxe mi přirostli k srdci i někteří žáci, především z 6C, 6D, 7A a 7B, kde jsem byla nejčastěji. Tímto bych jim chtěla poděkovat za jejich práci i zvídavé otázky a přeji jim, ať je škola většinu času baví.

Moc děkujeme a přejeme vám, ať zdárně dokončíte studia a učíte s chutí a radostí.