AKTUALITY

Dušičky…s kým bych se chtěl/a setkat?

Lenka Konopková | 2.11.2021 | Český jazyk

DUŠIČKOVÝ PŘÍSPĚVEK od učitelky češtiny Lenky Konopkové…
V čase Dušiček jsme si povídali o našich předcích. Kdybyste měli možnost, s kým byste se z našich předků rádi setkali a o čem byste si povídali? Tak znělo zadání … Většina by se ráda setkala osobně se svými praprarodiči, objeviliy se i prosby o recepty na výborné ovocné knedlíky, které ještě potomek ochutnal, ale také dotazy na válku a život v minulosti. Mezi další vyvolené pak patřili historické osobnosti, vynálezci, ale i zpěváci.
Několik ukázek z žákovských prací jako ochutnávka:
 
📌Chtěla bych se setkat s prababičkou mojí mamky. Díky tomuto setkání bych dokázala porovnat chování mojí maminky a babičky, včetně jejich vlastností.
 
📌Chtěl bych se setkat se Stalinem a mluvil bych s ním o podrobnostech vývoje atomové bomby… nebo s Nobelem, kterého bych se zeptal na dynamit a další jeho vynálezy.
 
📌Ráda bych se setkala s prababičkou Růženkou, která byla zdravotní sestra. Také bych chtěla studovat na zdravotní sestru, tak bych se jí na vše vyptala.
 
📌Pradědy Vocáska bych se zeptal, jak se seznámil s prababičkou, jaké je to dělat ředitele firmy Diaz a jestli by mě naučil mariáš.
 
📌Babička se nám věnuje, chodí s námi do ZOO, jen bych se jí rád zeptal, proč se rozvedla s dědou.
 
📌Karla IV. bych se zeptal, jestli při stavbě Karlova mostu opravdu použili vejce a jestli jim to nějak pomohlo .
 
📌Já bych se zeptala Marie Terezie, jaké je to mít 16 dětí a proč vlastně založila povinnou školu.
 
📌Chtěl bych se setkat s prapradědou a zeptal se ho, zda byl opravdu u partyzánů a proč se k nim přidal. A řekl bych mu, že je mi líto, že byl před koncem války popravený.
 
📌Ráda bych poprosila Michaela Jacksona, jestli by mě nenaučil měsíční tanec.
 
📌Chtěl bych se setkat s Přemyslem Otakarem II., protože postavil můj oblíbený hrad Bezděz a zeptal bych se ho, jaké je to vládnout jedné z největších říší v Evropě.
 
📌Ráda bych se zase setkala s prababičkou, protože se mi po ní stýská a měla stejně jako já ráda kočičky.