AKTUALITY

6. A v knihovně

Lenka Konopková | 30.9.2022 | 6. A, Český jazyk

Žáci 6. A se v září vydali do Městské knihovny A. Marka. Paní knihovnice Pradlerova je seznámila hravou formou se základními funkcemi knihovny a s jejím uspořádáním.
Poté už objevovali vlastní knihy. Nejprve si uvědomili, co vše je při výběru knížek ovlivňuje a poté si knihu vybrali jen na základě obálky. 
Sdružili se do skupinek a formulovali, co mají jejich knihy společného. Poté vyvodili žánry a vymysleli pro daný žánr piktogram. 
Pak už se na 20min ponořili do četby a nakonec porovnali odhad žánru před četbou a po ní a piktogramy vlastní a knihovny.
 Závěrem městská knihovna získala další pravidelné čtenáře. V četbě vylastních knih budeme pravidelně pokračovat v dílnách čtení i při češtině.