AKTUALITY

Podzim v češtině

Lenka Konopková | 23.10.2022 | 6. A, 6. B, 7. C, Český jazyk

K podzimu patří neodmyslitelně sběr plodin, kaštanů, hub, barevných listů…tak proč to nevyužít v češtině. To se tedy tři kolegyně domluví, vytvoří tři stanoviště s různými aktivitami, přerozdělí do skupin žáky dvou paralelně učících šestek a nechají je korzovat tak, aby si žactvo vyzkoušelo všechny aktivity. Pravda žáci jsou šikovní, trochu hluční, zaujatí, jen ty tři kolegyně ještě musí vychytat logistiku času. Neb v poslední aktivitě bylo třeba tempo zrychlit tak, že někteří si to prý už neužili. A tak se vzájemně učíme. Příště možná budou spíš korzovat paní učitelky:) Procvičování pravopisu, slovního významu i podstatných jmen v této formě zakusila i suplovaná 7. C.