AKTUALITY

Vánoce všemi smysly

Lenka Konopková | 4.1.2023 | Oborové dny

Oborové dny jsme zahájili výpravou do Severočeského muzea v Liberci. Zde stál za vidění Metelkův betlém a úžasná projekce sklářského průmyslu ve věži, kde jsme se také dozvěděli, že nejblíže Slunci je dalekohled s čočkou z Turnova. Zapojili jsme tentokrát ZRAK. Účastníci poté vytvořili koláž z fotek, na kterých zachytili vánoční Liberec.
V pondělí jsme navázali HMATEM. Nejprve jsme si připomněli vánoční příběh pomocí textové návaznosti a tabulky tvrzení k videu ze Slavných dnů. Následoval SLUCH a nejrůznější aktivity spojené s poslechem koled a vánočních písní, šifra, piktogramy, poznáváním koled. Poté už žáci ve skupinách s texty zpracovávali jednotlivá témata věnovaná stromečku, betlému, vánočním zvykům a slavení Vánoc v cizině. Úterý bylo věnováno prezentaci témat a poté již CHUTI A ČICHU. Po poznávačce spojené s vánočními vůněmi jsme se vrhli na výrobu nepečeného cukroví, sekce chlapců na kuličky, sušenkové, rumové, kokosové a rafaelo a dívky na vosí hnízda. Nakonec jsme si vyrobili jmenovky na dárky a ozdoby na stromek. Ve středu jsme zahájili hrou RISKUJ, kde jsme si připomněli vše, co jsme načerpali, a poté se již věnovali prezentaci našich témat ostatním skupinám. Ti si mohli vyzkoušet jednotlivé smysly, šifry, piktogramy ochutnat cukroví i odnést si na něj recept.