AKTUALITY

Den Země a palmový olej

Soňa Primásková | 3.5.2017 | 8. A, Ekologické praktikum

Žáci 8. A se během akce Den Země zabývali celosvětovou problematikou pěstování palmy olejné. Nejprve si celé téma prostudovali – a to i v rámci výuky přírodopisu či výchovy ke zdraví – a následně tvořili vlastní informační materiály a dotazníky o palmovém oleji pro veřejnost. V další fázi skupinky 3-4 žáků oslovovaly veřejnost ve Skálově ulici a prováděly dotazníkové šetření a zároveň upozorňovaly na problematiku pěstování palmy olejné. Vyhodnocení dotazníků žáci provedli už opět ve škole. Z této akce vyplynulo, že zhruba 60 % lidí ve středním a starším věku minimálně o škodlivosti palmového oleje vědí, ale téměř nic neví o problematice kácení pralesů v Indonésii a vybíjení orangutanů, které jsou s pěstováním palem spojené. Více informací můžete vidět v dokumentu Zelená poušť.

Letáky:

Leták 1

Leták 2

Leták 3

Leták 4