AKTUALITY

Studie rostlin s paní Jiřičkovou ze SUPŠ

Lenka Konopková | 5.2.2018 | 7. C, Výtvarná výchova

První únorový den žáci 7. C strávili dvě hodiny výtvarné výchovy pod vedením paní Evy Jiřičkové ze SUPŠ. Paní učitelka se jim krátce představila, pohovořila i o svém působení na SUPŠ, kde vede také přípravný kurz na přijímací talentové zkoušky, a poté se již věnovali praktické činnosti. Každý si mohl vyrobit květinové přání ke Dni matek či jen pro radost k věnování jakékoli ženě. Práce je těšila a povedená přáníčka jim byla odměnou.