Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Cíle školního poradenského pracoviště Metodik prevence Školní psycholog Speciální pedagog Užitečné odkazy Výchovný poradce
PhDr. Jana Brandejsová
Školní psycholožka
PhDr. Jana Brandejsová
kontakt: jana.brandejsova@zsskalova.cz, tel. 724743107
Konzultační hodiny
PONDĚLÍ: 7:00 - 15:30 - Skálovka
ÚTERÝ: 7:00 - 13:00 hodin - Alešovka
STŘEDA: 7:00 - 13:00 hodin - Integrovka

pokud potřebujete ráno dříve nebo odpoledne později, lze předem domluvit jiný čas

Vážení rodiče, vážení učitelé, milí žáci,

jmenuji se Jana Brandejsová a od počátku září 2016 působím na této škole jako psycholožka. Mým cílem je pomáhat vytvářet příjemné školní prostředí, kde se děti i učitelé budou cítit dobře a spokojeně a kde se jim bude dařit. Jsem tu k dispozici pro žáky, jejich rodiče/zákonné zástupce a pro učitele.
Jsem profesionál a díky tomu, že nemám učitelské povinnosti, mohu se na situace dívat jinak a přinášet tak nové pohledy, případně řešení. Poskytuji ve vaší škole bezplatně psychologické poradenství v oblasti vzdělávání, výchovy a osobnostního rozvoje. Při vykonávání své profese jsme vázána zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které mimo jiné patří zachovávání mlčenlivosti a diskrétnost. Pro působení v rámci školy a práci se skupinami, třídami potřebuji od zákonných zástupců podepsat Informovaný souhlas s činností ŠPP (Školního poradenského pracoviště). Tento souhlas zákonní zástupci podepíší na začátku školního roku. Individuální práce se žákem probíhá na základě žádosti zákonného zástupce, třídního učitele nebo žáka samotného. Preferuji úvodní setkání se zákonnými zástupci. Bývá tak stanovena zakázka s náplní a cíli konzultací dítěte se školní psycholožkou, včetně frekvence setkávání a časového ohraničení. Výjimku tvoří poskytnutí krizové intervence žákovi, kdy je nejprve zajištěna bezpečnost dítěte, případně jeho okolí, a až následně jsou informováni zákonní zástupci. V době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele. Přestože je školní psycholog součástí školy, nemůže škola využívat závěry jeho šetření se žákem – se souhlasem zákonného zástupce získává škola pouze doporučení, jak s dítětem co nejefektivněji pracovat v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Pokud rodiče uznají za vhodné, mohou školu o těchto závěrech informovat sami.
Moje pracovna se nachází v přízemí školy – od hlavního vchodu vlevo na konci chodby.
Na konzultace je třeba se objednat přímo u mě (žáci, učitelé). Pro rodiče jsem k dispozici nejlépe přes e-mail, výjimečně i telefonicky.

S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

Studenti

 • když Vás trápí něco osobního
 • když Vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte, jakým způsobem se učit
 • když máte potíže s ostatními a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými a nevíte, jak je řešit
 • když se potřebujete dovědět více sami o sobě nebo porozumět některým životním situacím
 • zkrátka když si potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče/zákonní zástupci

 • když se u vašeho dítěte náhle změní školní výkon, chování nebo prožívání
 • když má vaše dítě jakékoli psychické problémy a nevíte, co s tím (dítě má strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé a straní se lidí)
 • když potřebujete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte – výchovné problémy, způsoby správné přípravy na výuku
 • když se ve vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které mohou mít dopad na Vaše dítě (konflikty blízkých, stěhování, úmrtí v rodině, aj.)
 • jakákoli další témata týkající se vašeho dítěte

Pedagogové

 • konzultace výchovných a výukových obtíží žáků
 • spolupráce s pedagogy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídě
 • podpora v náročných životních situacích