Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence

Cíle školního poradenského pracoviště Metodik prevence Školní psycholog Speciální pedagog Užitečné odkazy Výchovný poradce
Mgr. Oldřiška Korcová
Mgr. Oldřiška Korcová
kontakt: oldriska.korcova@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Úterý 10:00 - 10:45, čtvrtek 14:00 - 14:45 nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Náplň práce školní metodičky prevence

 • Poskytování bezplatných poradenských, informačních a metodických služeb v oblasti rizikového chování
 • Koordinace programů z oblasti prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, závislosti, agresivita, vandalismus, extremismus, xenofobie, poruchy příjmu potravy, zneužívání sektami, sexuální zneužívání, sebepoškozování…)
 • Zpracování školního preventivního programu
 • Spolupráce s ostatními pedagogy, výchovnou poradkyní, vedením školy, školní psycholožkou a speciálním pedagogem při zachycování varovných signálů v oblasti prevence sociálně patologických jevů v třídních kolektivech
 • Podílení se na přípravě podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování
 • Spolupráce s PPP Semily, policií, sociálním odborem, městskou policii…
Mgr. Šárka Sedláčková
Mgr. Šárka Sedláčková
kontakt: sarka.sedlackova@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Úterý 10:00 - 10:45, čtvrtek 14:00 - 14:45 nebo kdykoliv po předchozí domluvě

 

S čím se můžete na školní metodičku prevence obrátit?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti rizikového chování žáků. Nejčastěji se na mě obrací rodiče žáků s těmito problémy:

 • Vztahové problémy v třídním kolektivu
 • Experimenty žáků s návykovými látkami
 • Projevy rasové a menšinové intolerance
 • Záškoláctví
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • Šikana – fyzické či psychické ubližování a napadání žáků ve škole
 • Kyberšikana
 • Závislostní chování

Další informace