Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog

Cíle školního poradenského pracoviště Metodik prevence Školní psycholog Speciální pedagog Užitečné odkazy Výchovný poradce
Mgr. Veronika Cidlinská
Mgr. Veronika Cidlinská, DiS.
kontakt: veronika.cidlinska@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Pondělí 7:30 – 14:00 - Skálovka
Úterý 10:00 - 13:00, čtvrtek 8:00 - 13:00 - Integrovka
Středa, pátek 8:00 – 13:00 - Alešovka

Mgr. Veronika Cidlinská

O sobě:

Mým cílem je co nejvíce podpořit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, učitele i rodiče na společné cestě vzděláváním.

Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika na VOŠ pedagogické a sociální (Evropská, Praha), bakalářský obor Speciální pedagogika na PedF UK (zaměření etopedie, psychopedie) a následně navázala magisterským studiem Speciální pedagogiky na UJAK v Praze (sppg, diagnostika, poradenství).

Díky studiu jsem se mohla blíže seznámit například s alternativním školstvím, bezdomovectvím, prací sociálního kurátora pro mladistvé, úřadem práce, jedinci s poruchami autistického spektra, tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, muzikoterapií apod. Velmi ráda na toto období, s odstupem času, vzpomínám.

Můj volný čas vyplňují mé dvě děti (Jonáš a Rozálie), hudba (kytara, dříve kontrabas), vizážistika, jóga, cyklistika a rodinná restaurace.

Ve svém profesním i osobním životě preferuji důraz na komunikaci, empatii, vztahy, respekt a spolupráci.

Konzultace poskytuji po předchozí domluvě.

Děti jsou našimi největšími učiteli.“