Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Cíle školního poradenského pracoviště Metodik prevence Školní psycholog Speciální pedagog Užitečné odkazy Výchovný poradce
Mgr. Jana Pekařová
kontakt: jana.pekarova@zsskalova.cz
Konzultační hodiny
Středa 10:00 - 11:30 hod. nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Vážení rodiče a žáci,
mé jméno je Jana Pekařová a na této škole působím jako učitelka angličtiny, českého jazyka, zároveň jako výchovná poradkyně a zástupkyně pro vzdělávání. Společně s kolegy ze školního poradenského pracoviště se snažíme, aby atmosféra na naší škole byla příjemná a podnětná, aby se tu žáci cítili dobře a aby rodiče byli otevřeni konzultacím vzdělávacích i výchovných problémů.

Svůj volný čas věnuji rodině, sportování, každý den si najdu čas na čtení. 

S čím vám mohu pomoci?

  • konzultace výchovných a vzdělávacích problémů
  • pomoc při volbě studia, pomoc při procesu přijímacího řízení na SŠ
  • péče o žáky s problémy učení (dysfunkce, zdravotní postižení a další)
  • komunikace s poradenskými zařízeními
  • koordinace činností speciálního pedagoga a psychologa