Školní poradenské pracoviště

Užitečné odkazy

Cíle školního poradenského pracoviště Metodik prevence Školní psycholog Speciální pedagog Užitečné odkazy Výchovný poradce

 

 • Pedagogicko-psychologická poradna Semily – www.pppsemily.cz
  • zajišťuje vyšetření žáků s problémy učení, chování, při volbě dalšího studia, …
 • Vzdělávací centrum Turnov – www.vctu.cz
  • spolupráce s nadanými žáky, s žáky ohroženými předčasným odchodem ze školy, odborné přednášky pro pedagogy, …
 • Scio – www.scio.cz
  • testy pro žáky k příjímacím zkouškám
 • Infoabsolvent – www.infoabsolvent.cz
  • úplná vzdělávací nabídka všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání