Předměty - Německý jazyk

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Němčina je jazykem našich nejbližších sousedů a zároveň jazykem, který po dlouhá staletí ovlivňoval naše dějiny, kulturu i mateřštinu. Vyučovací předmět „Německý jazyk“ je druhým cizím jazykem, se kterým se žáci začínají seznamovat na základní škole. Výuka je zaměřena na poznávání kulturních a jazykových odlišností a na rozvíjení a posilování komunikace v každodenních situacích.

Aktuality - Německý jazyk

Již druhý týden se žáci 7. a 8. ročníků v rámci německého jazyka setkávají před svými webkamerami. Díky moderním technologiím neztrácejí... číst více
Anna Drbohlavová | 17. 04. 2020
Víte, kde byste si koupili pravý Sacherův dort? Víte, jak se peče a jaká marmeláda do něj patří? A proč se... číst více
Jitka Koreňová | 15. 04. 2020
Ve dnech 18. – 20. října letošního roku probíhá v Libereckém kraji kampaň „Sprechtíme“, která je doprovázena řadou akcí. V rámci této... číst více
Vladimíra Váňová Šídová | 19. 10. 2016