Předměty - Etická výchova

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Etická výchova probouzí a rozvíjí dispozice k prosociálnímu chování, upevňuje pozitivní charakterové vlastnosti. Žáci se prostřednictvím zážitkového učení zdokonalí ve schopnosti komunikovat, učí se vážit si sami sebe i ostatních lidí. Další témata, která zahrnuje program etické výchovy, jsou například empatie, asertivita, přátelství, pomoc.

Aktuality - Etická výchova

Den před svatým Valentýnem paní Matějcová zajistila zájemcům z devátých ročníků návštěvu Hotelové školy v Turnově. Ti si pro nás připravili banket.... číst více
Lenka Konopková | 20. 02. 2019