Předměty - Matematika

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti, potřebné pro praktický život. Rozvíjí paměť žáků, jejich představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického úsudku. Matematické vzdělávání by mělo vést k získávání pozitivního postoje k matematice a k zájmu o ni a o její aplikace. Mělo by podnítit zájem o další studium, upevnit důvěru ve vlastní schopnosti, zdokonalit vytrvalost a preciznost při práci.

Aktuality - Matematika

V 6.D jsme se učili rýsovat kružnice pomocí provázku. Dají se tak vytvořit pěkné mandaly. Jak se šesťákům dařilo, se... číst více
Anežka Smutná | 17. 10. 2021
Po dva dny se žáci 9.B učili hospodařit s penězi formou strategické deskové hry Finanční svoboda. Hráči na modelových případech různých... číst více
Ivana Procházková | 20. 06. 2021
19. března se 93 našich žáků zúčastnilo mezinárodní soutěže Matematický klokan. Ověřili si tak, jak jsou na tom se svými... číst více
Petra Jágrová | 24. 05. 2021
Tak jako každým rokem i letos proběhla soutěž MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – i když za trochu jiných pravidel a v jiných podmínkách... číst více
Petra Jágrová | 11. 05. 2021
S geometrickými pojmy půdorys, nárys a bokorys se šesťáci seznamovali po svém – někdo využil stavebnici, jiný modelínu, další si vypůjčil... číst více
Anežka Smutná | 21. 02. 2021
Zveme vás na otevřené hodiny Hejného matematiky na 2. stupni! Chcete se podívat, jak se vyučuje Hejného metodou na naší... číst více
Jana Pekařová | 22. 10. 2019