Předměty - Výpočetní technika

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Obsah předmětu je zaměřen na získání a prohloubení znalostí práce s PC, získávání, prezentování a ověřování věrohodnosti informací, komunikaci v rámci počítačové sítě, dodržování základních typografických a estetických pravidel a využití výpočetní techniky v rámci ostatních předmětů jak v písemné, tak v digitální formě.

Informatika seznamuje žáky s nově vznikajícími potřebami informační společnosti, prohlubuje jejich schopnost využívat a lépe se orientovat ve světě softwaru a informací.

Aktuality - Výpočetní technika

Tak zněl úkol na výpočetní techniku v 6.B a 6.C. Žáci si mohli vybrat libovolné téma v nějakém předmětu, které... číst více
Anna Drbohlavová | 25. 02. 2021
I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili počítačové soutěže Bobřík informatiky. V tomto roce jsme soutěžili pouze v kategorii Kadet, ale... číst více
Regina Suchardová | 29. 11. 2019
I letos se žáci naší školy zúčastnili počítačové soutěže „Bobřík informatiky“. Podařilo se nám ulovit 28 bobříků. Nejlépe se dařilo... číst více
Regina Suchardová | 21. 11. 2018
Cílem této soutěže je podpořit zájem žáků o svět technologií. Pochopit, že informatika není totéž co ovládání počítače. Žáci odpovídají... číst více
Regina Suchardová | 17. 11. 2017
Ve středu 9. 11. 2014 a ve čtvrtek 10. 11. 2016 se pokoušeli žáci naší školy ulovit Bobříka informatiky. Jedná... číst více
Regina Suchardová | 16. 11. 2016