Předměty - Český jazyk

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Předmět dělíme na tři části: jazyková výchova, literární výchova a komunikační a slohová výchova. Žáci se zdokonalují v používání mateřského jazyka, získávají hlubší znalosti o jazyce. Učí se číst s porozuměním, pracovat s textem. Poznávají základní literární druhy. Kultivují svůj psaný i mluvený projev.

Aktuality - Český jazyk

DUŠIČKOVÝ PŘÍSPĚVEK od učitelky češtiny Lenky Konopkové… V čase Dušiček jsme si povídali o našich předcích. Kdybyste měli možnost, s... číst více
Lenka Konopková | 02. 11. 2021
Kterak instagramový účet využít v dílně čtení? Sedmáci se po dílně věnované klíčovým slovům a shrnování pokusili naučené kreativně využít... číst více
Lenka Konopková | 18. 10. 2021
Dílnu psaní uvedla ukázka z knihy Vilma běží o život od Nadi Pažoutové. Hlavní hrdinku baví nade vše běhání a... číst více
Lenka Konopková | 14. 10. 2021
Po návratu z harmonizačního pobytu navštívili žáci 9. A Městskou knihovnu Antonína Marka. Paní knihovnice Adéla Prádlerová pro nás připravila... číst více
Lucie Zoulová | 13. 10. 2021
Žáci 6.B prožili v městské knihovně dopoledne s Petrou Braunovou, autorkou knih pro děti a mládež. Vyzkoušeli si prakticky zaměřenou literární dílnu.... číst více
Ivana Procházková | 22. 09. 2021
Sedmáci se vydali do městské knihovny na dílnu čtení věnovanou pověstem. Nejprve se seznámili se třemi různými zpracováními známých národních... číst více
Lenka Konopková | 20. 09. 2021