Předměty

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Předmět dělíme na tři části: jazyková výchova, literární výchova a komunikační a slohová výchova. Žáci se zdokonalují v používání mateřského jazyka, získávají hlubší znalosti o jazyce. Učí se číst s porozuměním, pracovat s textem. Poznávají základní literární druhy. Kultivují svůj psaný i mluvený projev.

Aktuality - Český jazyk

Dnes naši žáci 7.a zavítali do knihovny, aby odhalili pachatele. Podezřelých bylo mnoho a všichni měli kupodivu stejné alibi, neb... číst více
Lenka Konopková | 02. 10. 2023
Ke konci školního roku jsme se 6. B opět navštívili knihovnu. Tentokrát se naše návštěva zaměřila na téma pověsti. Žáci... číst více
Lucie Zoulová | 22. 06. 2023
Poslední dva dny v květnu se vydaly všechny čtyři třídy osmáků do Miletína. Navštívili jsme rodiště K.J. Erbena, ocenili poutavý výklad... číst více
Lenka Konopková | 05. 06. 2023
Naši šikovní šesťáci se v dubnu v prvním kole soutěže Souboj čtenářů umístili na 1. místě (soutěžilo 88 škol z... číst více
Lucie Zoulová | 17. 05. 2023
V naší škole zavádíme do výuky mediální výchovu. První třídou, která prošla úvodním blokem, byla 8. A. Žáci získali představu... číst více
Karolína Pichrtová | 19. 04. 2023
Sdílíme radost s našimi šesťáky, kteří se zapojili do soutěže Souboje čtenářů pořádané kampaní na podporu četby viz Rosteme s... číst více
Lenka Konopková | 10. 04. 2023