Předměty

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Předmět dělíme na tři části: jazyková výchova, literární výchova a komunikační a slohová výchova. Žáci se zdokonalují v používání mateřského jazyka, získávají hlubší znalosti o jazyce. Učí se číst s porozuměním, pracovat s textem. Poznávají základní literární druhy. Kultivují svůj psaný i mluvený projev.

Aktuality - Český jazyk

Žáci 9. A si ke konci školního roku opět užili dílnu čtení v knihovně. Tentokrát byla zaměřena na rozdíl mezi... číst více
Lucie Zoulová | 16. 06. 2022
Tentokrát jsme v rámci projektu Zkoumavého čtení vyrazili do městské knihovny s žáky 7. A. S paní knihovnicí Adélou Prádlerovou... číst více
Lenka Konopková | 07. 06. 2022
Žáci 6. C v rámci projektu Zkoumavé čtení strávili dvě hodiny v městské knihovně, aby se formou dílny čtení seznámili... číst více
Lenka Konopková | 30. 05. 2022
Naše úspěšné Vypravěče, kteří museli oželet oblastní kolo soutěže v Semilech, pozvala za odměnu paní knihovnice Eva Kordová do místní... číst více
Lenka Konopková | 19. 05. 2022
Máme radost z úspěchu! Po několik týdnů se 25 šesťáků připravovalo na soutěž Souboj čtenářů. Pilně četli, pořizovali výpisky, scházeli... číst více
Ivana Procházková | 17. 05. 2022
1. dubna v turnovské knihovně čekala na děti ze 4. A sympatická spisovatelka Markéta Pilátová. Seznámila je se svou novou... číst více
Marta Doubravová | 14. 04. 2022