Předměty

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Předmět dělíme na tři části: jazyková výchova, literární výchova a komunikační a slohová výchova. Žáci se zdokonalují v používání mateřského jazyka, získávají hlubší znalosti o jazyce. Učí se číst s porozuměním, pracovat s textem. Poznávají základní literární druhy. Kultivují svůj psaný i mluvený projev.

Aktuality - Český jazyk

V rámci českého jazyka jsme se nejprve ve skupinách zamýšleli nad tím, co žákům škola dala, či nedala, po čem se... číst více
Lenka Konopková | 11. 06. 2024
Jako každý rok, i letos se šesťáci zúčastnili soutěže Souboj čtenářů, kterou v rámci kampaně Rosteme s knihou pořádá Svět... číst více
Jana Pekařová | 29. 05. 2024
V rámci češtiny v devítkách jsme měli téma mobilního telefonu. Jazyková hodina vyvrcholila písemným uchopením žáků. Vybírali z úvahy o... číst více
Lenka Konopková | 12. 05. 2024
Věděli jste, že dvacátý leden je Dnem povědomí o tučňácích? V tento den si lidé po celém světě připomínají dopady zhoršujícího... číst více
Jana Jenčovská | 05. 02. 2024
V posledních dnech před Vánocemi se prvňáci s patrony setkali, nadělili si vlastnoručně vyrobené dárky a vzájemně si přečetli pohádky... číst více
Markéta Křováčková | 10. 01. 2024
Devatenáct soutěžících z 8. a 9. tříd se sešlo na školním kole olympiády v českém jazyce. Při řešení úkolů se pořádně zapotili.... číst více
Ivana Procházková | 11. 12. 2023