Předměty - Ekologické praktikum

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Porozumění zákonitostem biosféry a vztahům mezi člověkem a životním prostředím nás vede k větší odpovědnosti za naše jednání – k ochraně přírody a tím i k ochraně základních životních podmínek současných a budoucích generací. Učíme se chápat svět z pohledu trvale udržitelného rozvoje. Pozorujeme, děláme pokusy, provádíme průzkum terénu, hrajeme simulační hry, vyhledáváme informace na internetu.

Aktuality - Ekologické praktikum

Den Země je mezinárodní svátek, který se slaví 22. dubna. Na naší škole proběhl 17. dubna. Sedmáci se vydali uklidit... číst více
Regina Suchardová | 29. 04. 2019
Co? No přece odpad. Žáci z 8.A a 8.B při výtvarné výchově plnili úkol z Recyklohraní. Měli nakreslit plakát, který bude motivovat... číst více
Ivana Procházková | 25. 11. 2018
24. 9. 2018 jela třída 8.A na exkurzi do SEV Divizna. Program byl zameřen na palmový olej a jmenoval se... číst více
Petra Jágrová | 10. 10. 2018
25. 4. vyrazili členové ekologického praktika do přírody s panem Karlem Keroušem, bývalým pracovníkem ČIŽP. Na různých místech – v... číst více
Petra Jágrová | 30. 05. 2018
ZŠ Skálova Aktualita - Default image
Na naší škole slavíme každým rokem svátek Den Země. Jedním dnem však oslava nekončí – každý žák (ale i vy... číst více
Petra Jágrová | 23. 04. 2018
V pátek 8. 9. se třídy 7.A a 7.B zúčastnily naučného programu v Domě přírody v Dolánkách u Turnova. Přečtěte si,... číst více
Petra Jágrová | 09. 10. 2017