Předměty - Anglický jazyk

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Znalost cizích jazyků je jednou z významných priorit na evropském a celosvětovém trhu práce. Anglický jazyk je důležitý vyučovací předmět a vytváří předpoklad pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Přispívá k chápání a objevování skutečností. S angličtinou se žáci pravidelně setkávají i v jiných oblastech života; v populární hudbě, filmech, nápisech na zboží či při práci s počítači.

Aktuality - Anglický jazyk

V 5. A jsou neuvěřitelně kreativní žáci. V rámci AJ jsme si k tématu “oblečení” připravili módní přehlídku s anglickým... číst více
Anna Cimbálová | 31. 05. 2021
I naše hodiny online angličtiny jsou pestré a zábavné . V 8A jsme přivítali anglicky mluvícího indického studenta Aashotushe, který... číst více
Milena Molnár Coufalová | 20. 04. 2021
How to build a snowman? Jde to a dokonce i bez sněhu! 🙂 Oceňujeme kreativitu našich dětí 🙂 JAK POSTAVIT... číst více
Zuzana Havrdová | 01. 03. 2021
Když mi kamarádka nabídla vstup anglicky mluvících lektorů do našich online hodin, neváhala jsem ani minutu . Poprvé nás s... číst více
Milena Molnár Coufalová | 17. 11. 2020
Osmáci měli za úkol online udělat pizzu podle anglického receptu dle You Tube videa Jamieho Olivera. Měli za úkol nafotit... číst více
Milena Molnár Coufalová | 25. 05. 2020
Láká vás jarní Londýn? Tak neváhejte a pojeďte s námi! Tento zájezd je určen pro žáky 6. – 9. tříd.... číst více
Zuzana Havrdová | 15. 10. 2019