Předměty - Přírodopis

Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Ekologické praktikum Etická výchova Fyzika Hudební výchova Matematika Německý jazyk Pracovní činnosti Přírodopis Španělský jazyk Sportovní příprava Tělesná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Výpočetní technika Výtvarná výchova Zeměpis

Informace

Cílem přírodopisu je vzbudit u žáků zájem o přírodu. Žáci se učí vidět vztahy a souvislosti mezi jednotlivými články živé a neživé přírody, mezi přírodou a lidskou činností, a učí se aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě. Vlastní zkušenosti získávají během pokusů, pozorování, prací v terénu a exkurzí.

Aktuality - Přírodopis

Zrněnky, které porůstají kůru většiny stromů, jsme zkoumali se 7.C v městském parku. Krásné počasí konce září nám umožnilo zkoumat... číst více
Soňa Primásková | 05. 10. 2021
Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo výtvarnou soutěž ke Světovému dni vody 2020. Letošním tématem byla „Voda a klimatická změna“. Do... číst více
Zuzana Loudová | 23. 05. 2020
Vzpomínáte na mineralogii? Učili jste se kameny? A víte, že nějaké sezení nad kameny není potřeba? Je totiž mnohem lepší,... číst více
Petra Jágrová | 11. 03. 2020
18.6. jsme si střihli přírodovědnou procházku do Dolánek a zkoumali jsme bylinný porost místních luk! S pomocí encyklopedie jsme dokázali určit... číst více
Anna Cimbálová | 01. 07. 2019
Příjemné počasí červnových dnů vylákalo žáky 8.A ze školy ven. Opustili svoji třídu a vyrazili na školní zahradu,kde proběhla nejen... číst více
Petra Jágrová | 09. 06. 2019
Jako každý rok, i letos se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Stránky soutěže naleznete zde. Nejlépe... číst více
Jana Knížová | 16. 10. 2018